CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TƯ VẤN PHÁP LÝ - BĐS VẠN ĐÔNG

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TƯ VẤN PHÁP LÝ - BĐS VẠN ĐÔNG
TƯ VẤN LUẬT NHÀ ĐẤT - DỊCH VỤ TƯ VẤN THỪA KẾ NHÀ ĐẤT - LUẬT LY HÔN VÀ GIA ĐÌNH - LUẬT DOANH NGHIỆP - LUẬT SƯ DÂN SỰ


CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TƯ VẤN PHÁP LÝ - VẠN ĐÔNG


TƯ VẤN LUẬT NHÀ ĐẤT - DỊCH VỤ TƯ VẤN THỪA KẾ NHÀ ĐẤT - LUẬT LY HÔN VÀ GIA ĐÌNH - LUẬT DOANH NGHIỆP - LUẬT SƯ DÂN SỰ

TƯ VẤN LUẬT NHÀ ĐẤT

Tư vấn chuyển nhượng nhà đất (sang tên đăng bộ)

Tư Vấn Cha Mẹ Tặng Cho Nhà , đất và các tài sản động sản khác
 
Dịch vụ tư vấn về khiếu nại tranh chấp đất đai
 
Dịch vụ tư Vấn Xin Phép Xây Dựng- Hoàn Công Công Trình
 
Tư vấn về việc tranh chấp bất động sản (Nhà và đất)

Soạn thảo các văn bản ,hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng...

 
DỊCH VỤ TƯ VẤN THỪA KẾ NHÀ ĐẤT

Thủ Tục Công Chứng Thừa Kế Nhà Đất
 
Quy định mới về thời hiệu khởi kiện thừa kế nhà và đất
 
Dịch vụ công chứng mua bán nhà đất - thừa kế - di chúc
 
Dịch vụ công chứng thừa phát lại việc chuyển nhượng - Thừa kế - Cho tặng nhà đất chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ
 
DỊCH VỤ TƯ VẤN HÔN VÀ GIA ĐÌNH

Luật sư tư vấn hôn nhân gia đình tư vấn thủ tục ly hôn
 
Kết hôn - Ly hôn trong nước ngoài nước
 
Chia tài sản chung vợ chồng 
 
Thỏa thuận phân chia tài sản
 
LUẬT  DOANH NGHIỆP

Luật sư tư vấn luật lao động
 
Thành lập doanh nghiệp 
 
Khách sạn - Massage - Karaoke
 
Thay đồi bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh

Dịch vụ kế toán 

 
 
DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT SƯ DÂN SỰ

Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp sự vụ (Đất đai nhà ở)
 
Luật sư tư vấn tranh chấp ly hôn chia tài sản
 
Luật sư tư vấn tranh chấp dân sự
 
Thế chấp Đặt cọc Bảo lãnh
 
Di chúc - thủ tục lập di chúc
 
Thừa kế - tư vấn công chứng thừa kế
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Bồng 
Nguồn tin: Vandong.vn
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Bồng

Nguồn tin: Vandong.vn